Jäkla ägg !!!

Docenten gör här sitt första framträdande i