Information till fågelägare med anledning av utbrottet av Newcastlesjuka (ND) i Östergötland.

Enheten för häst, fjäderfä och vilt