Märkning av ägg styrs av EU-direktiv där land, produktionsmetod, gård och värpplats måste finnas med.