Stockholm. Alla svenska tamfåglar måste hållas inomhus.