Försäljningen av ekologiska varor har under andra kvartalet 2014 nått rekordnivåer inom