ICA driver ett medvetet hållbarhetsarbete och har ett starkt engagemang för svensk basproduktion. Stort fokus ligger på att erbjuda kunderna svenska råvaror och att värna våra svenska mervärden.