ICA välkomnar Svenska Äggs certifiering

ICA driver ett medvetet hållbarhetsarbete och har ett starkt engagemang för svensk basproduktion. Stort fokus ligger på att erbjuda kunderna svenska råvaror och att värna våra svenska mervärden.