Ett av de företag som hamnat i en svår situation på grund av handelns nej till ägg från inredda burar är