Hur ser framtidens äggmarknad ut? Klosterägg måste välja väg

Ett av de företag som hamnat i en svår situation på grund av handelns nej till ägg från inredda burar är