Hönsslakten

– i dag finns alternativa lösningar I Fjäderfä nummer 9-2013 tar vi återigen upp slakten av värphöns med följande