Hönseri överlåts inom familjen

Alva Binge Barnen är inte intresserade men Torbjörn Hansson har en brorson som är i färd med att ta över äggproduktionen strax söder om…