Helena Wall ny professor i fjäderfäproduktion

Helena Wall har anställts som professor vid VH-fakulteten från och med 2014-06-10.