Genom att köpa det estländska bolaget OÛ Koks Munatootmine av HK Scan Estland, blir danskägda Hedegaard Foods aktiva på