I ett gemensamt europeiskt projekt (HealthyHens) har djurhälsa och djurvälfärd undersökt i