Hälsa och välfärd hos ekologiska värphöns i åtta EU-länder har undersökts

I ett gemensamt europeiskt projekt (HealthyHens) har djurhälsa och djurvälfärd undersökt i