En tiondel av det som kunder bär hem från Willysbutiken på Hvitfeldtsplatsen i Göteborg är