Gotländska företag tar färjeturförsening med ro

Förseningarna i Gotlandstrafiken till och från Oskarshamn på grund av den skadade färjan påverkar