GMO-frihet påverkar foderpriset

I Sverige används till följd av en branschöverens­kommelse GMO-fri soja i våra