Det svenska arbetet med att spåra ägg som innehåller rester av giftigt bekämpningsmedel är över. Den senaste leveransen av 5 500 ägg till…