Gamla svenska hönsraser på frammarsch

De stora producenterna av kyckling och ägg använder sig bara av ett fåtal snabbväxande