Fynd av fågelinfluensa hos svanar

Fågelinfluensa har upptäckts hos två döda knölsvanar som hittats på Djurgården i