Västnytt har besökt en äggproducent för att följa med i arbetet inför äggbranschens stora högtid,