Fritt att flytta fåglar i Östergötland

Det återstående övervakningsområdet med anledning av Newcastleutbrottet i Östergötland hävs den 6 augusti i Motala. Jordbruksverket har inte hittat några nya smittade fjäderfäbesättningar och därför släpps nu alla restriktioner.