Från barnarbete till Gotlandstrafik

Mitt uppe i en arbetsvecka finns det en ständig debatt i olika frågor och som emellanåt kräver nya