Framtiden hur ser den ut?

Internationaliseringen skapar två utvecklingstrender, den globala och den