Internationaliseringen skapar två utvecklingstrender, den globala och den