Fortsatta förändringar att vänta

Konkurrensen på spannmåls- och fodermarknaden