Fjäderfäs redovisning av föredrag och diskussioner från Chick 2014 fortsätter här med en artikel om möjligheterna att använda raps och åkerbönor i foder till