Från midsommarveckan och tio veckor framåt visar siffrorna en nästan 20-procentig ökning av äggförsäljningen sedan