Fördjupningskurs i ekologisk äggproduktion

Regelförändringar bör föregås av ekonomisk analys Det är mycket på gång när det gäller regler och förutsättningar för den ekologiska