FoodMonitor Trots åtalsanmälningar och vite – äggbranschen fortsätter anlita Håkantorp Slakteri

FoodMonitor har i flera artiklar det senaste året granskat verksamheten på slakteriet Håkantorp Slakteri AB i