| En åklagare har väckt talan om företagsbot mot en äggbonde som producerar KRAV-märkta