Fler väljer ekoägg – men inte i halvfabrikaten

Ägg som finns i halvfabrikat är sällan ekologiska.