Fler producerar kravmärkta ägg

Den stora efterfrågan på kravmärkta ägg har fortsatt att öka.