Fler lokala äggproducenter behövs

Att fler väljer att köpa ekologiska ägg gör att branschen har svårt att hinna med produktionen.