Nu håller ett tiotal äggproducenter på att ställa om sin produktion till