Intresset för ekologiskt producerade livsmedel har ökat starkt i Sverige.