Sommarens fantastiska värmebölja satte djur och djurägare på hårda