Ännu ett utbrott av fågelinfluensa i en fjäderfäbesättning har konstaterats