Förra året ökade försäljningen av ekologisk mat med 41