Den europeiska omställningen av äggproduktionen är ännu INTE avslutad och de största syndarna, Italien och Grekland, ställs nu inför