Strax ersätts sommarens väderlek av höstens fukt och vinterns