Dag Axelsson slutar med äggproduktion efter drygt 20 år i