Energikris skulle snabbt ge matbrist

Om tillgången på diesel, eldningsolja och mineralgödsel ströps skulle den svenska livsmedelsförsörjningen snabbt bli