Om tillgången på diesel, eldningsolja och mineralgödsel ströps skulle den svenska livsmedelsförsörjningen snabbt bli