En strykande åtgång på ägg

Ägg och påsk hör ihop. Hos ägg-producenterna märks den ökade efterfrågan tydligt.