Jag mötte Elisabeth Nilsson för första gången i mitten av 1990-talet som en av de