Ekoweb har på KRAV:s uppdrag genomfört en sammanställning samt bedömning av utvecklingen för den ekologiska