Under 2014 ökade försäljningsandelen av ekologiska produkter med hela 40 jämfört med året