Ekotänk i känslig kulturmiljö

Tills för fyra år sedan var Thomas och Åsa Orrenius traditionella östgötska spannmålsbönder.