Försäljningen av ekologiska varor fortsätter att slå nya