Ekologisk kött- och äggproduktion växer

Enligt Jordsbruksverkets statistik var nästan vart femte nötkreatur och var sjunde mjölkko ekologisk 2013. Sett till de senaste åren har ekologiska får haft den största procentuella ökningen.