Det speciella ägget i fokus

Magnus Bolin var en av de första i Sverige som började med ägg från frigående höns i början av 90-talet, något som vid den tiden inte var helt lätt.