På statens eget matbord serveras som bekant mat som produceras på sätt som inte är tillåtet enligt svensk